1. Zakres Polityki prywatności i cookies

  Administratorem danych jest FUNDACJA POLSKA PRZEDSIĘBIORCZA z siedzibą w Warszawie, adres: al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312392, nr NIP 7010153878 (dalej „Fundacja”, „my” lub „nas”).

  Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był pewny, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał, w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności
  i cookies
  (dalej “Polityka”), która:

  • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
  • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
  • wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
  • wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

  W związku z oferowaną gamą usług, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług (określonych w niniejszej Polityce jako “nasze Usługi”). Korzystanie z naszych Usług oznacza:

  • Odwiedzenie naszego Serwisu oraz korzystanie z naszych Usług oferowanych w ramach jego funkcjonalności;
  • Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług;
  • Wybrane części niniejszej Polityki obowiązują również w naszych biurach stacjonarnych, w których za pomocą monitoringu CCTV rejestrowane są Twoje zdjęcia.

  Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

 2. Dane osobowe które zbieramy

  Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.

  Przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:
  • Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
  • Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);
  Kontaktując się z nami, lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą lub biorąc udział w promocjach, konkursach, ankietach lub ankietach dotyczących naszych Usług, możemy zbierać:
  • Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię, nazwisko, dane kontaktowe), w tym przez telefon,
   e-mail lub pocztę lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
  • Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;
  • Twoja opinia i wkład w ankietach satysfakcji klientów;
  Kiedy odwiedzasz nasze biura stacjonarne:
  • Twoje zdjęcia w ramach naszych systemów monitoringu CCTV.
 3. Inne źródła danych osobowych

  Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:

  • dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
  • poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

   

 4. Jak i dlaczego używany danych osobowych

  W poniższej tabeli szczegółowo wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy dane osobowe:

  Używamy danych osobowych do:

  To oznacza, że przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na:

  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane w ten sposób?

  Podstawa prawna

  Zarządzania
  i usprawniania naszych codziennych operacji biznesowych

  Zarządzanie i ulepszanie naszych Serwisów i aplikacji mobilnych.

  Rozwijania i ulepszania naszej oferty usług, know-how i sposobu, w jaki komunikujemy się z Tobą.

  Wykrywania oszustw i innych przestępstw oraz ich zapobiegania.

  Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta.
  Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies i podobne technologie.

  Opieramy się na wykorzystaniu danych osobowych do przeprowadzania badań rynkowych, a także do ulepszania naszych systemów informatycznych (w tym bezpieczeństwa) oraz naszych usług. Dzięki temu możemy służyć Ci lepiej jako klientowi.

  Ważne jest, abyśmy monitorowali nasze Usługi w kontekście wykrywania i zapobiegania oszustwom, innym przestępstwom i niewłaściwemu wykorzystywaniu usług. Pomoże nam to upewnić się, że możesz bezpiecznie korzystać z naszych Usług.

  Prawnie usprawiedliwiony cel

  Personalizowania usług pod Twoje oczekiwania

  Analizowania Twoich nawyków przeglądania naszych Serwisów, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego użytkownika oraz zapewnić Ci spersonalizowane usługi.

  Wysyłania odpowiednich komunikatów marketingowych (w tym pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych usług oraz usług naszych partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych partnerów handlowych.

  Przeglądanie Twoich zachowań pozwala nam personalizować nasze usługi. Pomoże nam to spełnić Twoje potrzeby jako użytkownika.
  Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta.

  Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym.
  Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online.

  Prawnie usprawiedliwiony cel

  W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawne usprawiedliwionym celu.

  Kontaktu
  i interakcji z Tobą

  Kontaktu z Tobą w sprawie naszych Usług, na przykład przez telefon, e-mail lub pocztę, lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które skierowałeś do nas.
  Zarządzania promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, w tym tymi, które prowadzimy z naszymi partnerami handlowymi.

  Zapraszania do udziału w ankietach satysfakcji użytkownika i innych badaniach rynku prowadzonych przez nas i inne organizacje działające w naszym imieniu.

  Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację.

  Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć.

  Przeprowadzamy badania rynkowe w celu udoskonalenia naszych Usług. Jeśli jednak skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, nie musisz brać udziału w badaniu. Jeśli powiesz nam, że nie chcesz, abyśmy skontaktowali się z Tobą w celu zbadania rynku, uszanujemy ten wybór. Nie wpłynie to na zdolność do korzystania z naszych Usług.

  Prawnie usprawiedliwiony cel

  Monitoring CCTV

  Monitorowania bezpieczeństwa naszych biur, aby zapobiegać przestępstwom i innym niepożądanym zrachowaniom.

  Aby chronić nasz biznes, lokalną społeczność, klientów i współpracowników.

  Prawnie usprawiedliwiony cel
 5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych

  W miejscach w których wspomnieliśmy powyżej, że wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym “prawnie usprawiedliwionym celu”, są to:

  • obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych usług;
  • promowanie i wprowadzania na rynek naszych usług;
  • zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
  • zrozumienie naszych użytkowników, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
  • ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, użytkowników i współwłaścicieli;
  • testowanie i rozwijanie nowych usług, a także ulepszanie już istniejących;
  • wymogi prawne / regulacyjne.
 6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług

  W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.

  Dostawcy usług

  Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje
  w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności
  i dostarczaniu zamówień. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług.

  Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online
  w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych usług, a także dla naszych dostawców. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

 7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom

  Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

  • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
  • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
  • do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
  • do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

   

 8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

  Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane
  z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

  • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
  • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików;
  • zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).

  Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.

  Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

 9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

  Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

  1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę;
  2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy;
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
  4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

   

 10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych i udziału w badaniach rynkowych

  Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną
  i telefonicznie, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.
  W ramach naszego Serwisu korzystając z odpowiedniego formularza możesz wyrazić chęć otrzymywania od nas komunikacji marketingowej. W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych kontaktując się z nami mailowo (kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl) lub na piśmie (al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa).

  Chcielibyśmy również poznać Państwa opinie, które pomogą nam ulepszyć nasze Usługi, dlatego może się zdarzyć, że skontaktujemy się z Państwem w celu przeprowadzenia badań rynkowych. Zawsze będziesz miał wybór, czy wziąć udział
  w naszych badaniach rynku czy też z nich zrezygnować.

 11. Jak wykorzystujemy pliki cookies

  Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fundacja. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.

  Na naszych Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  DZIAŁANIE

  CHARAKTERYSTYKA

  TYP

  Zapewnienie wydajności

  §  kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki);

  §  optymalizacja (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu);

  Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

  Zwiększenie bezpieczeństwa

  §  sprawdzenie czy urządzenie użytkownika jest bezpiecznie zalogowane przez cały czas trwania jego wizyty w Serwisie;

  Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

  Zapamiętanie preferencji

  §  ulepszenie działania Serwisu np. poprzez spersonalizowane treści, powitanie lub zapamiętanie wybranego języka;

  Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

  Analiza sposobu korzystania
  z Serwisu

  §  zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu;

  Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

  Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu

  §  nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu;

  §  nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres;

  Sesyjne -> w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane

  Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

  Wtyczki / widgety

  §  dzielenie się treściami Serwisu na platformach społecznościowych;

  §  odnotowywanie interakcji użytkowników w Serwisie (np. za pomocą licznika liczby udostępnień);

  Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

  Dostarczanie właściwych treści marketingowych
  (w szczególności reklamy online)

  §  dostarczanie reklam internetowych, które naszym zdaniem są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i stronach internetowych innych podmiotów;

  Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

  Pomiar skuteczności naszej komunikacji marketingowej
  (w tym reklamy online)

  §  mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz tych wysyłanych za pośrednictwem e-mail;

  §  kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy.

  Stałe -> usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu

  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach.

 12. Twój wybór w zakresie plików cookies

  Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).

  Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org

 13. Prawo dostępu do danych

  Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy, w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

 14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane

  W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:

  • Prawo do poprawienia danych

  Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy – w tym celu możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

  • Prawo do sprzeciwu

  Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej) albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).

  Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.

  W tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

  • złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
  • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
  • wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.

  W tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

  • Prawo do usunięcia danych

  Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):

  • nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
  • z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
  • wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
  • bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.

  W tych celach możesz się z nami skontaktować w sposób określony w punkcie 15 tego dokumentu.

  • Prawo do przenoszenia danych

  Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu: kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl.

  • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

  • Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych

  Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy “jak się z nami skontaktować”.

 15. Jak się z nami skontaktować

  Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się
  z nami:

  E-mail:    kontakt@polskaprzedsiebiorcza.pl

  Poczta:    al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

   

  Polityka została ostatnio zaktualizowana: 28.07.2018.