Polska Przedsiębiorcza to wspólnota ludzi, którzy chcą zmieniać kraj, którzy chcą mieć wpływ na polską politykę gospodarczą na szczeblu krajowym, jak i regionalnym – to wspólnota samorządna, demokratyczna i otwarta, której kulturę tworzą ludzie do niej przynależący – skupiona wokół regionalnych związków pracodawców.

Integrujemy i reprezentujemy środowisko przedsiębiorczych Polaków o podobnych nam wartościach, tj. startupy, małych przedsiębiorców, innowatorów, liderów przedsiębiorczości, influencerów, przedstawicieli funduszy vc, inkubatorów i innych instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Poprzez udział w związkach pracodawców wspólnicy otrzymasz możliwość współpracy i wymiany kontaktów i kontraktów z innymi przedsiębiorcami, dostęp do narzędzi do wpływania na zmianę kraju i regionu oraz kreowania polskiej polityki gospodarczej, przynależność do oficjalnej reprezentacji polskich przedsiębiorców, możliwość reprezentowania społeczności w różnorakich ciałach kreatywnych, doradczych, konsultacyjnych oraz kontrolnych na szczeblu krajowym i regionalnym.Napisz do nas już teraz!