2021
Rozpoczęliśmy realizację projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania
zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

2019
Uruchomiliśmy startupowy akcelerator „Scale Up by Polska Przedsiębiorcza”.

2018
Rozpoczęliśmy realizację Programu Akceleracyjnego Przedsiębiorcze Mazowsze.
2017
Pozyskaliśmy inwestora w postaci Skanska na kwotę ponad 150 milionów złotych, co stanowi największą dotychczasową inwestycję startupową w Polsce.
2016
Stworzyliśmy European Startup Days, największe w Polsce wydarzenie dla startupów.
2016
Wspólnie z największymi polskimi inwestorami stworzyliśmy fundusz bValue.
2010
Stworzyliśmy Business Linki, największą dziś sieć coworków w tej części Europy.
2009
Stworzyliśmy AIP Seed Capital, największy w Polsce fundusz zalążkowy (110 inwestycji w startupy).
2009
Obniżyliśmy minimalną wysokość kapitału zakładowego w spółkach z o.o.
2006
Nasz projekt „Droga do Polski Przedsiębiorczej” został wpisany przez Rząd RP na listę projektów kluczowych dla polskiej gospodarki.
2006
Stworzyliśmy największy w Polsce konkurs na biznesplany.
2005
Obniżyliśmy wysokość składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców (na okres 2 lat).
2004
Stworzyliśmy Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, największą dziś sieć inkubatorów w Europie.
2002
Po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu przekazaliśmy do Sejmu RP studenckie projekty ustaw.
2001
Stworzyliśmy Studenckie Forum BCC, pierwszą w Polsce organizację studencką promującą przedsiębiorczość na uczelniach w całej Polsce.

Jesteśmy prekursorami przedsiębiorczości i startupów w Polsce, współtwórcami polskiej sceny startupowej. Przez ostatnie lata przyczyniliśmy się do powstania i rozwoju ponad 20 tysięcy startupów, m.in. tj. Glov, Qpony.pl, Call Page, MISBHV.

Nasze dotychczasowe inicjatywy stały się wizytówkami Polski na arenie międzynarodowej: wyznaczają trendy, stanowiąc inspirację dla innych w Polsce i na świecie.

Zapoznaj się z ofertą specjalną naszych partnerów, dedykowaną dla Ciebie jako członka społeczności Polski Przesiębiorczej. Benefits for Leaders to autorski program korzyści dla przedsiębiorców oraz osób przedsiębiorczych, liderów w swoich obszarach, osób wyznaczających trendy, ale także dopiero pretendujących. Oferta dla społeczności obejmuje rabaty, zniżki, a nawet dodatkowe darmowe usługi i świadczenia – oparte na współpracy z partnerami, do których należą zarówno korporacje, jak i prężenie rozwijające się startupy.

Projekt ma na celu wsparcie utalentowanych programistów w realizacji projektów, którzy dzięki wykorzystaniu nowych technologii rozwiążą istotne wyzwania zgłoszone przez Instytucje Publiczne. Projekt zakłada wypracowanie przez Zespoły Interdyscyplinarne MVP z zakresu ICT, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy Instytucji. Prace rozwojowe nad każdym z MVP będą odbywać się w ramach etapu akceleracji e-Technolab, podczas którego zrekrutowane wcześniej Zespoły Interdyscyplinarne będą wspierane przez ekspertów Akceleratora. Akceleracja zakłada przeprowadzenie zdolnych programistów przez ustrukturyzowane prace B+R. Każdy z zespołów otrzyma wsparcie mentorskie, skorzysta z konsultacji z ekspertami technologicznymi i biznesowymi oraz otrzyma finansowanie na wytworzenie MVP.

Program akceleracji i komercjalizacji rozwiązań startupów przy udziale Odbiorców Technologii. Projekt stanowi sformalizowany proces identyfikacji potrzeb biznesowych i dostarczenia zindywidualizowanych usług mających na celu zdynamizowanie rozwoju. Koncepcja projektu zakłada realizację programu akceleracji dla 40 startupów, na który składa się doradztwo oraz granty dla startupów (w formule equity free). Celem projektu jest poprawa innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie startupów w rozwoju i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, które będą odpowiadały na potrzeby dużych/średnich przedsiębiorców.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów, mającego na celu wspieranie przedsiębiorczych osób w obszarze poszukiwania powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego.

Celem programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych usług dla biznesu oraz kształtowanie podnoszenia jakości życia w województwie mazowieckim za pośrednictwem rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.  Zwieńczeniem całego Programu będzie Finał, podczas którego finaliści zaprezentują swoje pomysły i staną przed szansą zdobycia nagród finansowych.

Startup Academy to organizacja wspierająca: młodych przedsiębiorców, którzy chcą wystartować i rozwinąć własny biznes; samorządy, które są gotowe lokalnie szerzyć przedsiębiorczość wśród młodych ludzi oraz duże firmy, które chcą zwiększyć efektywność swoich działań oraz generować innowacje stosując narzędzia, metody i techniki startupowe.

„Praktyczna Lekcja Przedsiębiorczości” to największy w Polsce program nauczania przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jest to wieloetapowy konkurs na pomysł biznesowy, obejmujący 3 subregiony z centrami w Warszawie, Wrocławiu oraz Olsztynie. Uczestnicy programu będą mieli możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i nabycia kompetencji, które pozwolą im na otworzenie i prowadzenie własnego biznesu po ukończeniu szkoły.

Załóż swój biznes w jeden dzień bez formalności i konieczności rejestracji firmy w ramach największej w Europie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. W AIP pomożemy Ci go przetestować, zrealizować i rozwinąć – bez ryzyka, zbędnej biurokracji i wysokich kosztów.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to praktyczna szkoła prowadzenia biznesu bez potrzeby zakładania działalności gospodarczej.

Dzięki nam ponad 20 tysięcy osób rozwinęło swoje biznesy, tj. MISBHV, GLOV, QPONY.PL czy CALL PAGE.

Business Link to 16 niepowtarzalnych przestrzeni w największych miastach w Polsce. Największą przestrzeń coworkingowa w Środkowo-Wschodniej Europie to Business Link PGE Narodowy w Warszawie. W przestrzeniach  Business Link oferujemy Ci swobodny dostęp do niej 24/7, dogodną lokalizację oraz możliwość pracy w innym miejscu – gdy podróżujesz i potrzebujesz przestrzeni do pracy na coworku, networking oraz wymianę doświadczeń.

Jesteśmy funduszem Venture Capital inwestującym w przedsiębiorców przesuwających granice tego, co możliwe. Wykorzystujemy wiedzę oraz doświadczenie naszych aniołów i zespołu funduszu do identyfikowania i wspierania rozwoju wyjątkowych przedsiębiorstw, aby stały się europejskimi czempionami.